NƠI TINH HOA HỘI TỤ - HOTLINE 0976358589

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tận dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khi truy cập vào trang web www.MATONGKIEUTAN.com, sẽ biết được những thông tin nhất định về bạn trong chuyến thăm của bạn.

Tương tự như các trang web thương mại khác, trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn được gọi là "cookie" (xem giải thích bên dưới) và nhật ký máy chủ để thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng.

Thông tin thu thập được thông qua cookie và nhật ký máy chủ có thể bao gồm ngày và giờ truy cập, các trang đã xem, thời gian ở trang web của chúng tôi và các trang web đã truy cập ngay trước và ngay sau trang web của chúng tôi, cũng như địa chỉ IP của bạn.

Sử dụng Cookie

Khi bạn truy cập một trang web, máy tính của trang web đó sẽ yêu cầu máy tính của bạn cho phép lưu trữ tệp này trong một phần của ổ cứng được chỉ định riêng cho cookie.

Mỗi trang web có thể gửi cookie của chính nó đến trình duyệt của bạn nếu tùy chọn của trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập vào cookie mà nó đã gửi cho bạn, chứ không phải cookie được gửi cho bạn bởi các trang web khác.

Các địa chỉ IP

Địa chỉ IP được máy tính của bạn sử dụng mỗi khi bạn kết nối với Internet. 

Địa chỉ IP của bạn là một số được các máy tính trên mạng sử dụng để xác định máy tính của bạn. Gọi là “dữ liệu lưu lượng truy cập” để dữ liệu (chẳng hạn như các trang web bạn yêu cầu) có thể được gửi cho bạn.

Email thông tin

Nếu bạn chọn liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung email của bạn cùng với địa chỉ email và phản hồi của chúng tôi. 

Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự cho các thông tin liên lạc điện tử này mà chúng tôi sử dụng trong việc duy trì thông tin nhận được trực tuyến, thư và điện thoại.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích quản lý hoạt động của mình, cung cấp dịch vụ trãi nghiệm cho khách hàng của chúng tôi và khách hàng tiềm năng.

sẽ không nhận được thông tin nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, cũng như thông tin đó sẽ không được bán hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba không có liên kết mà không có sự chấp thuận của người dùng tại thời điểm thu thập.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi luật pháp buộc phải làm như vậy, nói cách khác, khi chúng tôi, với thiện chí tin rằng luật pháp yêu cầu điều đó hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Chính sách Email

Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ e-mail của bạn. Chúng tôi không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách đăng ký của chúng tôi cho bên thứ ba và chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân, cơ quan chính phủ hoặc công ty bên thứ ba nào vào bất kỳ lúc nào trừ khi luật pháp buộc phải làm như vậy.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để cung cấp thông tin kịp thời về.

Sử dụng các liên kết bên ngoài

www.matongkieutan.com có ​​thể chứa các liên kết đến nhiều trang web khác. không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin được tìm thấy tại bất kỳ trang web liên kết nào. 

Các liên kết đến hoặc từ các trang bên ngoài không được sở hữu hoặc kiểm soát không cấu thành sự chứng thực của hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty về nhà tài trợ của các trang này hoặc các sản phẩm hoặc thông tin được trình bày trong đó.

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Chấp thuận sử dụng

Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm quyền, hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng và thưởng thức trang web của bất kỳ ai khác.

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm quấy rối hoặc gây đau khổ hoặc bất tiện cho bất kỳ người dùng nào khác, truyền tải nội dung khiêu dâm hoặc xúc phạm hoặc làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường trong trang web của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để gửi các thông tin thương mại, kinh tế, chính trị, tôn giáo với mục đích tuyên truyền, cho tổ chức, cá nhân với mọi hình thức.

Bạn không được sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Giới hạn truy cập

Trong tương lai, chúng tôi có thể cần hạn chế quyền truy cập vào các phần (hoặc tất cả) trang web của mình và bảo lưu toàn quyền để làm như vậy.

Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu để bạn truy cập vào các khu vực hạn chế của trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng cả tên người dùng và mật khẩu của bạn đều được giữ bí mật.

Sử dụng lời chứng thực

Lời chứng thực xuất hiện trên trang web này thực sự được nhận thông qua việc gửi văn bản, âm thanh hoặc video.

Đó là những trải nghiệm cá nhân, phản ánh kinh nghiệm sống thực của những người đã sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi theo một cách nào đó. Chúng là kết quả riêng lẻ và kết quả khác nhau.

Chúng tôi không khẳng định rằng chúng là kết quả điển hình. Những lời chứng thực không nhất thiết phải đại diện cho tất cả những người sẽ sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Lời chứng thực hiển thị dưới bất kỳ hình thức nào trên trang web này (văn bản, âm thanh, video hoặc hình thức khác) đều được sao chép nguyên văn, ngoại trừ việc sửa lỗi ngữ pháp hoặc đánh máy. Một số có thể đã được rút ngắn.

Nói cách khác, không phải toàn bộ thông điệp mà người viết lời chứng thực nhận được được hiển thị khi nó có vẻ quá dài hoặc không phải toàn bộ tuyên bố có vẻ phù hợp với công chúng.

không chịu trách nhiệm về bất kỳ ý kiến ​​hoặc nhận xét nào được đăng trên www.blogforexviet.com. không phải là một diễn đàn cho lời chứng thực, tuy nhiên, cung cấp lời chứng thực như một phương tiện để khách hàng chia sẻ kinh nghiệm của họ với nhau.

Để bảo vệ khỏi sự lạm dụng, tất cả các lời chứng thực sẽ xuất hiện sau khi chúng được xem xét bởi ban quản lý của.

không chia sẻ ý kiến, quan điểm hoặc bình luận của bất kỳ lời chứng thực nào trên www.blogforexviet.com - các ý kiến ​​đó hoàn toàn là quan điểm của nguồn lời chứng thực.

Lời chứng thực không bao giờ nhằm tuyên bố rằng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, giảm nhẹ hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh tật nào.

Bất kỳ tuyên bố nào như vậy, ngầm hoặc rõ ràng, dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào, đều chưa được thử nghiệm hoặc đánh giá lâm sàng.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn và truyền thông tin an toàn?

Email không được coi là một phương tiện liên lạc an toàn. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua email. Tuy nhiên, làm như vậy là được phép, nhưng bạn phải tự chịu rủi ro. có thể sử dụng các chương trình phần mềm để tạo số liệu thống kê tóm tắt, được sử dụng cho các mục đích như đánh giá số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau của trang web của chúng tôi, thông tin nào được quan tâm nhiều nhất và ít được quan tâm nhất, xác định đặc điểm thiết kế kỹ thuật và xác định hiệu suất hệ thống hoặc các khu vực có vấn đề .Vì mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo rằng dịch vụ này vẫn có sẵn cho tất cả người dùng, sử dụng các chương trình phần mềm để giám sát lưu lượng mạng nhằm xác định các nỗ lực trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây ra thiệt hại.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo về tính chính xác, đơn vị tiền tệ hoặc tính hoàn chỉnh của nội dung chứa trên trang web này hoặc bất kỳ trang nào được liên kết với trang này. Tất cả các tài liệu trên trang web này được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo đảm về khả năng bán được, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc thể chất cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Trong mọi trường hợp, các đại lý hoặc cộng sự của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin, thương tật hoặc tử vong) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu , ngay cả khi đã được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc thiệt hại đó.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng nếu chính sách bảo mật thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi theo chính sách bảo mật này theo cách hoàn toàn không phù hợp với chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý trước của bạn.